Kiruna, dag två

Kommentera
En dag kommer det mesta jag sett i Kiruna vara borta. Hela stadens centrum ska nämligen flyttas för att det inte ska riskera att rasa ihop på grund av gruvbrytningen. En del rivning och flytt av hus har redan börjat och kommer fortsätta i några år framöver.